Тәбияттaныў фaкультeтиндe өткeрилгeн билимлилeр бeллeсиўи (Зaкoвaт)

Тәбияттaныў фaкультeтиндe өткeрилгeн билимлилeр бeллeсиўи (Зaкoвaт)

Тәбияттaныў фaкультeтиндe, 1-курс тaлaбaлaры aрaсындa билимлeр бeллeсиўи өткeрилди.  Билимдaнлaрымыз 3 тoпaрға: “КЛЕТКА”, “ЯДРO” ҳәм “ТEOФРAСТ” кoмaндaлaрынa бөлинди.  Бeллeсиўдe  тәбийий, псиxoлoгиялық, филoсoфиялық ҳәм мeдицинaға бaйлaныслы жигирмa сoрaў oйнaлды. Сoрaўлaрға қoсымшa сүўрeтлeр ҳәм крaссвoрдлaрдaн пaйдaлaнылды. Бeллeсиў Биoлoгия кaфeдрaсының тәжирийбeли oқытыўшылaры  Р.Кaлимбeтoвa ҳәм […]

Ulli alimlardin’ o’miri ha’m do’retiwshilik isleri jaslardin’ watan suyiwshilik tarbiyasina tasiri.

Ulli alimlardin’ o’miri ha’m do’retiwshilik isleri jaslardin’ watan suyiwshilik tarbiyasina tasiri.

 Ta’biyattaniw fakulteti biologiya kafedrasinda «Ulli alimlardin’ o’miri ha’m do’retiwshilik isleri jaslardin’ watan suyiwshilik tarbiyasina tasiri» atamasinda tadbir o’tkizildi. Tadbirde tabiyattaniw fakultetinin’ jaslar menen birge islesiw boyinsha dekan orinbasari J.Muynakbaev, biologiya kafedrasinin’ jaslar menen birge islesiw boyinsha kafedra baslig’i orinbasari I.Arepbaev, […]

Өткир жүқпалы кеселликлер ҳаққында түсиник

Өткир жүқпалы кеселликлер ҳаққында түсиник

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети №4 талабалар турар жайында Тәбияттаныў факультети талаба жаслар арасында « Өткир жүқпалы кеселликлер ҳаққында түсиник » атамасында ушырасыў кешесин шөлкемлестирилди. Доцент С.Сейтназаров өткир жүқпалы кеселликлерге зоонозлы кеселликлерден оба, от жара  ҳам суў арқалы жуғатугын өткир инфекциялы […]

Тазалық ден саўлықтың гиреўи

Тазалық ден саўлықтың гиреўи

    «Тазалық ден саўлықтың гиреўи», саламат турмыс тәризи тийкарында өмир, сүриў узақ ҳәм бахытлы өмир сүриў негизи бойынша түсиник жумысларын алып барыў бойынша 13.10.2018 куни ушрасыў болып өтти.  Ушрасыў кешесин Бердақ атындағы ҚМУ Тәбияттаныў факультети Биология кафедрасы доценти Г. Туремуратова […]

Қарақалпақстанда «Халық-аралық гүзги қусларды бақлаў күни»  өткерилди

Қарақалпақстанда «Халық-аралық гүзги қусларды бақлаў күни» өткерилди

2018 жылы 6-октябрь күни  Қарақалпақ мәмлекетлик  университети Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасыныӊ  баслығы ҳәм  Өзбекистан қусларын қорғаў жәмийети Қарақалпақстан филиалы баслығы Якуб Аметовтыӊ басшылығында Нөкис қаласы әтирапында  жайласқан Ашшыкөл көлинде қусларды гүзги бақлаў күни өткерилди. Бақлаўда  Қарақалпақстан  Министрлер Кеӊеси баслығыныӊ орынбасары, […]

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәмлекетлик степендиантлары талабалары менен ушырасыў.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәмлекетлик степендиантлары талабалары менен ушырасыў.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәмлекетлик степендиантлары талабалары менен ушырасыў өткерилди.  Жыйналған талаба ҳәм оқытыўшыларды Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәмлекетлик степендиантлары талабалары менен Биология кафедрасының доценти Г.Туремуратова таныстырды. 1.ҚМУ-дың Жаслар аўқамы баслығы Пирназаров Нурназар философия қәнийгелиги талабасы, 2018-жылы И.А.Каримов атындағы степендианты, 2.Алламуратова Хурлиман […]

«Қарақалпақстанлы биринши географ илимпаз»

«Қарақалпақстанлы биринши географ илимпаз»

2018-жыл 12-октябрь күни Тәбияттаныў факультетинде Қарақалпақстанлы биринши географ илимпаз атамасында география илимлери кандидаты, доцент Турсынбай Таджимович Таджимовтыӊ 90-жыллығына бағышланған еслеў кешеси өткерилди. Кешеге юбилярдыӊ өмирлик жолдасы Малика апа, улы Бабур Таджимов, факультет профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жаслары қатнасты. Кешени география кафедрасы баслығы доц.Н.Ембергенов […]

Тәбияттаныў факультетинде ERASMUS+ 2018 атамасында семинар болып өтти

Тәбияттаныў факультетинде ERASMUS+ 2018 атамасында семинар болып өтти

2018 жыл 5 октябрь күни Ташкент қаласында «ERASMUS+ Ахборот күни-2018» атамасында семинар-конференция болып өтти. Бул семинарға Бердақ атындағы Ⱪарақалпақ мәмлекетлик университетинен қәниге сыпатында география кафедрасы баслығы доц. Н.Ж.Ембергенов қатнасып қайтты. Бул бойынша Н.Ж.Ембергенов Тәбияттаныў факультетинде 11 октябрь күни факультет профессор-оқытыўшылрына […]

Тәбияттаныў факультетине шет елден мыйманлар келди

Тәбияттаныў факультетине шет елден мыйманлар келди

    Тәбияттаныў факультетине шет елден мыйманлар келди Тәбияттаныў факультети Биология кафедрасында халық-аралық бирге ислесиў ҳәм тәжирийбе алмасыныўы бойынша Санкт-Петербург Педиатрия медицина институты «Нормаль физиология» кафедрасы профессоры  Андрей Петрович Пуговкинниң сабақ өтиў барысы Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Олий таълим тизимини янада […]

Устаз болыў мәртебе

Устаз болыў мәртебе

Устаз болыў мәртебе Устаз­─өмир бағманы. Ол жас әўладқа илим ҳәм  билим сырларын үйретеди.Сонлықтан да устаз болыў уллы мәртебе, үлкен мақтаныш. Ҳалқымыз «Бир ҳәрип үйреткен устазға қырқ жыл сәлем бер»-деген даналық сөзди бийкарға айтпаған. Бул гәпте үлкен мәнис-мазмун ҳәм даналық бар […]